1. Въведение

1.1 Добре дошли в уебсайта на Смарт Факторинг ЕООД („Смарт Факторинг“) („Уеб сайтът“).

1.2 Уебсайтът се управлява от Смарт Факторинг ЕООД (компания, регистрирана в Република България с идентификационен номер 207214254 и със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, пл. „Позитано” № 2, Бизнес център Перформ).

1.3 Чрез уебсайта вие имате достъп до различни ресурси и съдържание. Те включват, но не се ограничават до следното:

1.3.1 уеб страници, данни, съобщения, текст, изображения, снимки, графики, аудио и видео като подкасти и уебкастове и документи като прессъобщения, казуси, статии, бюлетини, доклади, листове с данни за продукти, общи условия и условия по договори, ( “Материали”); и

1.3.2 форуми, дискусионни групи, зони за чат, табла за обяви, блогове, уикита, функции за електронна поща, включване на клиенти и други услуги, във връзка с които можете да качвате, изтегляте, споделяте, изпращате по имейл, публикувате, публикувате, предавате или осъществявате достъп по друг начин или предоставяне на Съдържание (както е дефинирано по-долу) („Общи услуги“ и заедно с Материали и друга информация се наричат колективно „Съдържание“).

1.4 По-долу са посочени правила и условия на правно споразумение между вас („Вие“ или „Ваши“) и Смарт Факторинг и тези условия и правила ще управляват използването от ваша страна на нашия уебсайт. По-конкретно от:

1.4.1 достъп и/или използване на Уебсайта или Съдържанието, предоставено на или чрез Уебсайта, и/или

1.4.2 изпращайки каквито и да било материали и/или информация към или чрез нашия уебсайт , вие се съгласявате да следвате и да бъдете обвързани от тези правила и условия относно вашия достъп до и използване на уебсайта и съдържанието („Условия за използване“). Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не трябва да използвате нашия уебсайт по никакъв начин

1.5 Трябва да имате навършени 18 години, за да използвате нашия уебсайт . Като използвате нашия уебсайт , вие гарантирате и заявявате пред нас, че имате навършени 18 години.

1.6 Нашият уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт , вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна в съответствие с условията на нашите Политики за поверителност и бисквитки.

2. Известие за авторско право и търговска марка

Предмет на тези Условия за ползване:

2.1 Ние, заедно с нашите лицензодатели, притежаваме и контролираме всички авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост в нашия уебсайт и Съдържанието; и

2.2 всички авторски права, търговски марки и други права на интелектуална собственост върху нашия уебсайт и Съдържанието са запазени;

2.3 имената, логата, търговските марки и марките за услуги на Смарт Факторинг, които се появяват на Уебсайта или в Съдържанието, не могат да се използват за реклама, публичност, промоция или по какъвто и да е друг начин, предполагащ одобрение или спонсорство на Смарт Факторинг, или обвързване с който и да е продукт или услуга, без нашето предварително изрично писмено разрешение;

2.4 вие потвърждавате, че не придобивате никакви права на собственост върху никоя и цялата ни интелектуална собственост чрез изтегляне на защитени с авторски права и/или друг материал.

3. Условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за бисквитки

3.1 Нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитки определят как ще зачитаме вашата поверителност и как използваме данните, събрани от уебсайта. За допълнителна и подробна информация, моля, вижте нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитки.

3.2 Смарт Факторинг може да преразгледа тези Условия за ползване по всяко време, без предизвестие. Ревизираните Условия за ползване ще влязат в сила, когато бъдат публикувани на уебсайта. Съответно, ако не сте съгласни и не искате да приемете Условията за ползване, тъй като те са преработени, трябва да преустановите използването на нашия уебсайт .

3.3 Вие потвърждавате и приемате, че всяка лична информация, събрана на нашия уебсайт, може да бъде достъпвана, обработвана и съхранявана глобално и ще отговаря на Политиката за поверителност на Смарт Факторинг.

3.4 С настоящото потвърждавате, разбирате и приемате, че събираме, използваме, обработваме, притежаваме и съхраняваме по друг начин вашите лични данни и информация и можем да споделяме такива данни, когато е необходимо, с доставчици на услуги трети страни за целите, посочени в нашата Политика за поверителност и Политики за бисквитки и до степента, допустима от приложимото законодателство.

4. Лиценз за използване на нашия уебсайт

4.1 Вие можете, съгласно настоящите Условия за ползване:

4.1 Вие можете, съгласно настоящите Условия за ползване: 4.1.1 да преглеждате страници от нашия уебсайт в уеб браузър;

4.1.2 отпечатване на страници от нашия уебсайт;

4.1.3 изтегляне на страници от нашия уебсайт;

4.1.4 поточно предаване на аудио и видео файлове от нашия уебсайт , ако е приложимо;

4.2 Освен ако не е изрично разрешено от раздел 4.1 или други разпоредби на Условията за ползване, не трябва да изтегляте никакви материали и/или Съдържание от нашия уебсайт или да запазвате такива материали и/или Съдържание на вашия компютър.

4.3 Можете да използвате нашия уебсайт само за свои лични, информационни и/или нетърговски цели и не трябва да използвате нашия уебсайт за никакви други цели.

4.4 Освен ако не е изрично разрешено от Условията за ползване, не трябва да редактирате или по друг начин да променяте или модифицирате какъвто и да е материал, информация и/или Съдържание или друг елемент от нашия уебсайт .

4.5 Освен ако не притежавате или контролирате определени съответни права върху посочения материал и/или Съдържание, не трябва:

4.5.1 повторно публикуване на материал и/или съдържание;

4.5.2 да продавате, отдавате под наем, лицензирате или сублицензирате всякакви материали и/или Съдържание;

4.5.3 публично показване на всякакви материали и/или съдържание;

4.5.4 използване или експлоатиране на всякакви материали и/или Съдържание за търговски цели; или

4.5.5 да разпространява всеки материал и/или съдържание за всякакви цели.

4.6 Независимо от разпоредбите на раздел 4.5, вие можете да преразпределяте нашите бюлетини или статии или казуси от нашия уебсайт, в печатна и електронна форма, само на всяко лице, което е предназначено за тази цел.

4.7 Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до определени секции/части от нашия уебсайт или целия ни уебсайт като цяло, по наша преценка. Съгласно този раздел не трябва да заобикаляте или избягвате, или да се опитвате да заобиколите или избегнете каквито и да било мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

5. Допустима употреба

5.1 Вие не трябва:

5.1.1 да използвате нашия Уебсайт или Съдържание по какъвто и да е начин или да предприемете каквото и да е действие, което причинява или може да причини щети или влошаване на работата, наличността, видимостта или достъпността на Уебсайта или Съдържанието;

5.1.2 да използвате нашия уебсайт или Съдържание по начин, който е незаконен, незаконен, измамен или вреден, или във връзка с незаконна, незаконна, измамна или вредна цел или дейност;

5.1.3 да използвате нашия уебсайт , за да копирате, съхранявате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате всякакъв материал, който се състои от (или е свързан с) шпионски софтуер, компютърен вирус, троянски кон, червей, програма за регистриране на натиснати клавиши, руткит или други зловреден компютърен софтуер;

5.1.4 извършване на систематични или автоматизирани дейности по събиране на данни (включително, без ограничение до, извличане, извличане на данни, извличане и събиране на данни) на или във връзка с нашия уебсайт без нашето ясно и изрично писмено съгласие;

5.1.5 достъп или взаимодействие по друг начин с нашия уебсайт , използвайки робот, паяк или други автоматизирани средства;

5.1.6 да използваме данни, събрани от нашия уебсайт за всякакви директни маркетингови дейности (включително, но без ограничение до имейл маркетинг, SMS маркетинг, телемаркетинг и директна поща);

5.1.7 да използвате нашия уебсайт или Съдържание по начин, който е неверен или подвеждащ;

5.1.8 да използвате нашия уебсайт или Съдържание по начин или да предприемете каквото и да е действие, което е клеветническо, унизително или унизително спрямо другиго;

5.1.9 да използвате нашия уебсайт по какъвто и да е начин или да предприемете действия, които нарушават или не зачитат поверителността на други лица или включват копия на поверителни, чувствителни или лични данни на други лица

5.2 Не трябва да използвате данни, събрани от нашия уебсайт , за да се свържете с лица, компании или други лица или образувания.

5.3 Трябва да гарантирате, че цялата информация, която ни предоставяте чрез нашия уебсайт или във връзка с нашия уебсайт, е вярна, точна, актуална, пълна и неподвеждаща.

6. Потребителски данни на уебсайта

6.1 Ако подадете своята кандидатура за работа в Смарт Факторинг чрез нашия уебсайт, вие носите отговорност да гарантирате, че информацията, която изпращате (включително, но не само, вашето пълно име, имейл адрес, телефонен номер, мотивационно писмо и автобиография) е точно, актуално и вярно.

6.2 Ако изпратите вашето запитване чрез Раздел „Искане на информация“ или използвате функцията Client Onboarding на нашия уебсайт, вие носите отговорност да гарантирате, че информацията, която изпращате (включително, но не само, вашето пълно име, имейл адрес, телефонен номер, местоположение и/или всяка друга поискана и/ или предоставена информация) са точни, актуални и верни.

6.3 Нашата Политика за поверителност описва подробно как ще зачитаме вашата поверителност и как ще обработваме вашите лични данни, събрани чрез нашия уебсайт (съгласно Раздел 6.1 и 6.2 по-горе). Съветваме ви да прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да изпратите заявление или запитване през нашия уебсайт .

7. Вашето съдържание: Лиценз

7.1 За целите на тези Условия за ползване „вашето съдържание“ означава всички произведения, информация и материали (включително и без ограничение до текст, графики, изображения, скриптове, софтуер и файлове), които не са „лична информация“, както е дефинирана и идентифицирана в нашата Политика за поверителност, която изпращате или препращате до нас или нашия уебсайт за съхранение или обработка от, или предаване чрез нашия уебсайт.

7.2 До степента, допустима от закона, вие ни предоставяте световен, постоянен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден и напълно подлицензиран лиценз за използване, възпроизвеждане, модифициране, съхраняване, адаптиране, публикуване, публично изпълнение, публично показване , излъчване, предаване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия и/или във връзка с Уебсайта и/или всеки следващ уебсайт, за всякакви цели и във всякаква форма, среда или технологично средство.

7.3 Вие ни давате правото да сублицензираме правата, лицензирани съгласно раздел 7.2.

7.4 Вие ни давате правото да заведем дело за нарушаване на правата, лицензирани в раздел.

7.5 С настоящото вие се отказвате от всички ваши морални права върху вашето съдържание до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство; и вие гарантирате и заявявате, че всички други морални права върху вашето съдържание са били отказани в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство.

7.6 Можете да редактирате съдържанието си до степента, в която е позволено, като използвате функционалността за редактиране, достъпна на нашия уебсайт .

7.7 Без да се засягат другите ни права съгласно тези правила и условия, ако нарушите някоя от разпоредбите на тези правила и условия по какъвто и да е начин или ако основателно подозираме, че сте нарушили тези правила и условия по някакъв начин, ние можем да изтрием, отменим публикуването или редактирайте някое или цялото си съдържание.

7.8 Вие гарантирате, че:

7.8.1 имате пълномощията и правото да предоставите този лиценз; и

7.8.2 Упражняването от страна на Смарт Факторинг на правата, предоставени съгласно този лиценз, няма да нарушава или по друг начин да наруши права на трети страни.

8. Вашето съдържание и лична информация: приложими общи правила

8.1 Вие гарантирате и заявявате, че вашето съдържание и вашата лична информация ще отговарят на Условията за ползване.

8.2 Вашето съдържание и вашата лична информация не трябва да са незаконни или незаконни и не трябва да могат да доведат до правни действия срещу което и да е лице (във всеки случай във всяка юрисдикция и съгласно всеки приложим закон).

8.3 Вашето съдържание и вашата лична информация, както и използването на вашето съдържание и вашата лична информация от нас в съответствие с Условията за използване, не трябва:

8.3.1 да са клеветнически, неверни, неточни, подвеждащи или злонамерено неверни;

8.3.2 да бъде нецензурно или неприлично или без вкус;

8.3.3 нарушаване на авторско право, морално право, право на база данни, право на търговска марка , право на дизайн, право на прехвърляне или всяко друго право на интелектуална собственост;

8.3.4 нарушават всяко право на поверителност, право на поверителност или право съгласно законодателството за защита на данните;

8.3.5 представляват небрежен съвет или съдържат изявление за небрежност; 8.3.6 представляват подбуждане към извършване на престъпление;

8.3.7 неуважение към който и да е съд или нарушение на съдебна заповед;

8.3.8 законодателството за расова или религиозна омраза или дискриминация ;

8.3.9 да бъде богохулство;

8.3.10 да е в нарушение на законодателството за служебната тайна;

8.3.11 да е в нарушение на което и да е договорно задължение към някое лице;

8.3.12 изобразяват насилие по явен, графичен или безпричинен начин;

8.3.13 се състои от или съдържа каквито и да било инструкции, съвети или друга информация, по която може да се действа и може, ако се действа, да причини заболяване, нараняване или смърт, или всякаква друга загуба или щета;

8.3.14 представляват спам; и

8.3.15 да бъдат обидни, измамни, расистки, измамнически, заплашителни, обидни, тормозещи, антисоциални, заплашителни, омразни, дискриминационни или подстрекателски.

9. Ограничени гаранции и прекратяване на употребата

9.1 До степента, разрешена от приложимото законодателство, ние не гарантираме и не представляваме:

9.1.1 пълнотата, надеждността или точността на информацията, публикувана на нашия уебсайт;

9.1.2 че материалът или съдържанието на уебсайта е актуално;

9.1.3 че Уебсайтът или всяка услуга на Уебсайта ще остане достъпна;

9.1.4 да наблюдаваме Уебсайта или да проверяваме Съдържанието, което се споделя или изпраща на или чрез Уебсайта, независимо от факта, че си запазваме правото да преглеждаме Уебсайта и Съдържанието и да наблюдаваме цялото използване и дейност на Уебсайта и да премахваме или да изберем да не предоставяме на или чрез Уебсайта никакво Съдържание по наше усмотрение;

9.1.5 че уебсайтът или съдържанието в него ще отговарят на вашите изисквания;

9.1.6 че уебсайтът ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки; и

9.1.7 че качеството на всяка информация или съдържание, гледано, прочетено или получено от вас на или чрез уебсайта, ще отговаря на вашите очаквания.

9.2 Запазваме си правото по всяко време без предизвестие или обяснение по наше усмотрение да прекратим или модифицираме някои или всички услуги на нашия уебсайт, да спрем публикуването на нашия уебсайт , да прекратим предоставянето или да ограничим достъпа до уебсайта и да прекратим или променим или спрете да публикувате всякакви материали или Съдържание на нашия уебсайт.

9.3 Доколкото изрично е предвидено друго в настоящите Условия за ползване, вие няма да имате право на компенсация или друго плащане при прекратяване или промяна на която и да е услуга на уебсайта или ако спрем да публикуваме уебсайта.

9.4 До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство и при спазване на раздел 10.1, ние изключваме всички декларации и гаранции, свързани с предмета на Условията за ползване, нашия уебсайт и използването на нашия уебсайт и изрично отказваме всички гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции по отношение на продаваемост, годност за определена цел и ненарушение по отношение на Уебсайта, цялото Съдържание, предоставено на или чрез Уебсайта.

9.5 Можем по наше усмотрение да прекратим или ограничим вашия достъп до или използването на уебсайта, ако установим, че сте нарушили авторските права на трета страна.

9.6 Можем да премахнем Съдържание, което е поверително и/или собственост на трета страна, без разрешението на тази трета страна.

9.7 Освен когато изрично е посочено друго, Уебсайтът и цялото Съдържание, предоставено на или чрез Уебсайта, се предоставят на база „както е“ и „както е налично“.

10. Ограничения и изключения на отговорност

10.1 Нищо в Условията за ползване няма да:

10.1.1 ограничаване или изключване на всякаква отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;

10.1.2 ограничаване или изключване на всякаква отговорност за измама или измамно невярно представяне;

10.1.3 ограничаване на отговорности по начин, който не е позволен от приложимото законодателство; или

10.1.4 изключва всякакви задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

10.2 Ограниченията и изключванията на отговорността, посочени в този раздел 10 и на други места в тези правила и условия:

10.2.1 са предмет на раздел 10.1; и

10.2.2 уреждат всички задължения, произтичащи от тези правила и условия или свързани с предмета на тези правила и условия, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане (включително небрежност) и за нарушение на законово задължение, освен до степента, изрично предвидена друго в тези правила и условия.

10.3 Доколкото нашият уебсайт и информацията и услугите на нашия уебсайт се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност пред вас за никакви преки, непреки, случайни, специални или последващи загуби или щети от каквото и да е естество.

10.4 Ние няма да носим отговорност пред вас по отношение на преки, косвени, случайни, специални или последващи загуби, произтичащи от всяко събитие или събития извън нашия разумен контрол.

10.5 Ние няма да носим отговорност пред вас по отношение на каквито и да е преки, косвени, случайни, специални или последващи бизнес загуби, включително (без ограничение до) загуба или щета върху печалби, приходи, приходи, използване, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности или репутация.

10.6 Ние няма да носим отговорност пред вас по отношение на каквато и да е пряка, косвена, случайна, специална или последваща загуба или повреда на данни, база данни или софтуер.

10.7 С настоящото вие потвърждавате и приемате, че имаме интерес да ограничим личната отговорност на нашите служители и служители и, като вземете предвид този интерес, вие потвърждавате, че ние сме дружество с ограничена отговорност; вие се съгласявате, че няма да предявявате никакви искове лично срещу нашите служители или служители по отношение на каквито и да било загуби, които понасяте във връзка с уебсайта или тези правила и условия (това, разбира се, няма да ограничи или изключи отговорността на дружеството с ограничена отговорност себе си за действията и бездействията на нашите служители и служители).

11. Нарушения на Условията за ползване и обезщетение

11.1 Без да се засягат другите ни права съгласно Условията за ползване, ако нарушите Условията за ползване по някакъв начин или ако основателно подозираме, че сте нарушили Условията за ползване по някакъв начин, ние можем по свое усмотрение:

11.1.1 да Ви изпрати едно или повече официални предупреждения;

11.1.2 временно да спрем достъпа ви до нашия уебсайт;

11.1.3 да ви забраним за постоянно достъп до нашия уебсайт;

11.1.4 уебсайт на компютри или други електронни устройства, използващи вашия IP адрес ;

11.1.5 да се свържете с някой или всички ваши доставчици на интернет услуги и да поискате да блокират достъпа ви до нашия уебсайт;

11.1.6 да започне съдебно дело срещу вас, независимо дали за нарушение на договора или по друг начин; и/или

11.2 Във всеки случай, когато можем да спрем, забраним или блокираме достъпа ви до нашия уебсайт или раздел от нашия уебсайт, не трябва да предприемате никакви действия, за да заобиколите такова спиране, забрана или блокиране.

11.3 С настоящото потвърждавате и се съгласявате да обезщетите и предпазите Смарт Факторинг (включително нашите служители, директори, служители, агенти, изпълнители и клиенти) от и срещу всякакви искове, задължения, щети, загуби или разходи, включително разумни адвокатски хонорари и разходи , поради или произтичащи от Съдържание или информация, която споделяте/изпращате/предоставяте на нас, нарушение от ваша страна на настоящите Условия за ползване или други или допълнителни правила, разпоредби, насоки или условия за ползване, публикувани за конкретен раздел на уебсайта или Съдържание, предоставено на или чрез Уебсайта или ваше нарушение или нарушаване на права на трети страни, включително права на интелектуална собственост.

12. Отказ и разделимост

12.1 Ако разпоредба от Условията за ползване (включително разпоредби във връзка с определени откази от отговорност и/или изключване или ограничаване на определени гаранции и/или отговорности) бъде определена от съд или друг компетентен орган като незаконна и/или неприложима, другият разпоредбите ще продължат да действат.

12.2 Ако някоя незаконна и/или неприложима разпоредба на тези Условия за ползване би била законна или изпълнима, ако част от нея бъде изтрита, тази част ще се счита за изтрита, а останалата част от разпоредбата ще продължи да е в сила.

12.3 Ако се установи, че някоя част или разпоредба от тези Условия за ползване е неприложима, тази част или разпоредба може да бъде променена или коригирана, за да направят Условията за ползване като променени законни и изпълними.

12.4 Нашият неуспех или пропуск да упражним или наложим каквито и да е права или разпоредби в тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

13. Права на трети лица

13.1 Споразумение съгласно настоящите Условия за ползване е в наша и ваша полза и не е предназначено да облагодетелства или да бъде приложимо от трета страна.

13.2 Упражняването на нашите и вашите права по договор съгласно настоящите Условия за ползване не подлежи на съгласие на трета страна.

13.3 Уебсайтът предоставя връзки към уебсайтове и достъп до съдържание, продукти и услуги на трети страни.

13.4 Ние не носим отговорност за съдържание на трети страни, предоставено на или чрез уебсайта, или за каквито и да е модификации или актуализации на такива сайтове на трети страни и вие носите всички рискове, свързани с достъпа до или използването на такива уебсайтове и съдържание на трети страни, продукти и услуги.

14. Цялостно споразумение

Съгласно раздел 10.1, настоящите Условия за ползване, заедно с нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитки, представляват цялото споразумение между вас и нас във връзка с използването на нашия уебсайт от ваша страна и заменят всички предишни споразумения между вас и нас във връзка с вашето използване на нашия уебсайт.

15. Закон и юрисдикция

15.1 Тези Условия за ползване се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

15.2 Всички спорове, искове или задължения (независимо дали договорни или извъндоговорни), произтичащи от или във връзка с него или неговия предмет или формиране, се уреждат от законите на Република България и подлежат на неизключителната юрисдикция на съдилищата на Република България.

16. Нашите данни за контакт

16.1 Този уебсайт се управлява от Смарт Факторинг ЕООД.

16.2.1 по пощата, използвайки посочения по-горе пощенски адрес и адресите, публикувани на уебсайта;

16.2.2 използване на нашата секция за информация за искане на нашия уебсайт;

16.2.3 по телефона, на номера за контакт, публикуван на нашия уебсайт ; или

16.2.4 по имейл, използвайки имейл адреса, публикуван на нашия уебсайт .

В сила от 13 октомври 2023г.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.