Превърнете вземанията си в капитал!

Когато бизнеса среща трудности при осигуряване на финансиране, факторингът му дава гъвкави решения като създава устойчиви условия за стабилност и растеж. Услугата е особено подходяща за компании с B2B модел, които работят на принципа на отложено плащане. Факторингът помага на малки и средни бизнеси да получат бърз достъп до оборотни средства чрез стратегия за управление на кредитния риск.

Вземете екслузивна оферта за вас

Как работи факторингът?

фактура

Издаване на фактури

Продавате стоки/услуги на свои клиенти (юридически лица) и издавате фактури с отложен падеж.

фактура

Прехвърляне на фактури

Прeхвърляте фактурите на Smart Factoring и получавате незабавно до 90% от общата им стойност с ДДС.

фактура

Защита при неплащане

Smart Factoring предоставя кредитно покритие в случай на неплащане.

фактура

Събиране на плащания

Smart Factoring поема отговорността по събиране на вземането.

фактура

Финално плащане

Получавате останалите 10% след като Smart Factoring събере вземанията.

Финансираме с разбиране към потребностите на вашия бизнес!

Кандидатствате от всяка точка на страната без посещение на физически офис. Бързо, лесно, дигитално! Отговаряме на нуждите на бизнеса за изцяло дигитализиран модел на управление на факторинг процеса – от кандидатстване до управление на транзакциите. Стремим се да направим този вид финансиране много по-модерен, достъпен, бърз и атрактивен.

Дигитален път на сделката

фактура

Попълвате искане за оферта (Login Page)

фактура

Smart Factoring анализира предоставените детайли

фактура

Получавате дигитална оферта за факторинг услуги

фактура

Отговаряте на офертата

фактура

Подаване на документи за факторинг

фактура

Подписвате договор за факторинг услуги

фактура

Получавате пълен достъп до системата

фактура

Качвате фактури

фактура

Усвоявате финансирането

ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА

Освобождаване от такса за разглеждане на документи

Връзка с представител на Smart Factoring лаптоп